peo
30 مهر 1401 - 13:09

دستاوردها و پیشرفت‌های مهم زنان پس از انقلاب در ۷ کلان حوزه

پس از پیروزی انقلاب اسلامی جایگاه زنان در عرصه‌های مختلف ارتقا یافت و زنان به عنوان نیمی از جمعیت اجتماعی کشور در بسیاری از عرصه‌ها پیشتاز بوده اند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، پس از انقلاب اسلامی زنان توانستند به جایگاه و نقش تاثیرگذارتری در تصمیم گیری ها و اداره کشور برسند. تاثیرگذارتریهابا توجه به پیشرفت‌ها و دستاوردهای عدیده زنان پس از انقلاب، معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده طی گزارش پژوهشی در ۷ حوزه «آموزش»، «بهداشت»، «اشتغال و کارآفرینی»، «رسانه»، «ورزش»، «حضور در عرصه قدرت و تصمیم‌گیری»، «محیط زیست، اقلیم و بحران‌ها»، این دستاوردها را طبق آمار تا سال ۱۴۰۰ گردآوری کرده که در ذیل به آنها اشاره شده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ۵۷ تا سال پایان سال ۱۴۰۰ در حوزه آموزشی سهم زنان در عضویت هیأت علمی دانشگاه‌ها ۳۳/۳ درصد و در دانشگاه‌های علوم پزشکی ۳۴ درصد افزایش داشته است همچنین تعداد دانشجویان دختر در دانشگاه‌های کشور ۵۶ درصد رشد داشته است. همچنین پس از پیروزی انقلاب اسلامی بی سوادی زنان و دختران با نشبت ۹۹/۳ درصد ریشه کن شده و نسبت دانش آموزان دختر به پسر ۲۸ درصد رشد داشته است. نشبتبر اساس این گزارش پس از انقلاب اسلامی تا سال ۱۴۰۰ بیش از ۹۵۰۰ مؤلف زن و ۸۴۰ ناشر زن در کشور فعالیت داشته اند. پس از انقلاب اسلامی در حوزه بهداشت، بیش از ۹۵ درصد زایمان‌ها توسط متخصصان زنان و زایمان انجام شده است. اندبه ازای هر ۱۰۰ هزار زن در کشور ۶۰ ماما و ۲/۸ متخصص زنان زایمان در کشور فعالیت داشته است. همچنین اجرای شبکه پوشش همگانی سلامت برای ۱۰۰ درصد شهرنشینان و ۹۹ درصد روستاییان و عشایر و کسب رتبه دهم در جهان از نظر کمترین میزان مرگ از دهانه رحم، کاهش نرخ مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال بع ۱۴/۲ درصد در هر ۱۰۰ هزار تولد و کاهش نرخ مرگ و میر نوزادان به ۸/۲ درصد در هر ۱۰۰ هزار تولد از دستاوردها و پیشرفت‌های زنان پس از انقلاب اسلامی تا سال ۱۴۰۰ است. مامامیربعمیردر حوزه اشتغال و کارآفرینی ۴۲۰۰ صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی با تخصیص ۱,۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار دولتی فعالیت کرده است. همچنین ۲۳۹۰ زن به عنوان عضو هیأت مدیره شرکت‌های دانش بنیان فعالیت می‌کنند. پوشش بیمه تأمین اجتماعی برای زنلن سرپرست خانوار، کاهش نرخ بیکاری زنان به ۱۳/۷ درصد، کارفرمایان زن ۱/۲ درصد زنان شاغل، توسعه کسب و کار پایدار، افزایش دسترسی زنان به منابع طبیعی و اجرای طرح ملی توان افزایی اشتغال با محور زنان روستایی و عشایر سایر دستاوردهای زنان پس از انقلاب در حوزه اشتغال و کارآفرینی است. زنلنبر اساس این گزارش، در حوزه ورزش ۱۶۱۱۱ باشگاه ورزشی برای زنان در کشور فعالیت دارد همچنین ۳۳۰۲ مدال در رویدادهای اخیر جهانی توسط ورزشکاران زن کسب شده است. پس از انقلاب اسلامی ۷۰ زن رئیس هیأت ورزشی در سطح استان‌ها و ۵۱ زن رئیس و نایت رئیس فدراسیون‌های ورزشی بوده اند. همچنین ۸۸۳۶۶ نفر داور زن در مسابقات ملی و بین المللی فعالیت داشته اند و زنان ایرانی در ۹۷ کرسی بین المللی در فدراسیون‌های ورزشی جهان فعالیت داشته اند. نایتاندالمللیاندالمللیانددر حوزه رسانه نرخ مشارکت زنان فعال در عرصه‌ی فناوری اطلاعات به ۳۱/۵ درصد رسیده است و ۹۰۳ زن فیلم ساز در عرصه‌ی سینما و ۲۰۰۰ زن متخصص در پشت صحنه سینما فعالیت داشته اند. انددر ادامه ۱۱۴ جایزه ملی و ۱۲۸ جایزه‌ی بین المللی توسط فیلمسازان زن در جشنواره‌های مطرح کسب شده و زنان در ۴۵ جشنواره مطرح بین المللی به عنوان رئیس هیأت داپران حضور داشته اند. المللیالمللیداپرانانددر عرصه‌ی قدرت و تصمیم گیری ۲۵/۲ درصد از مدیران دولتی کشور در همه سطوح عالی، میانی و پایه مدیریت اجرایی، فعالیت ۱۱۲۱ زن قاضی در کشور، رشد ۲۲۷ درصدی زنان داوطلب نمایندگی مجلس در دوره یازدهم، کسب ۱۱۱ کرسی مجلس شورای اسلامی توسط زنان در ۱۱ دوره، ارتقا میزان مشارکت زنان در مجلس به ۵/۵۹ درصد و حضور ۱۶/۵ برابری زنان نماینده مجلس شورای اسلامی از دور اول از دستاوردهای زنان پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا سال ۱۴۰۰ است. گیریپس از پیروزی انقلاب اسلامی زنان در حوزه محیط زیست اقلیم و بحران‌ها نیز پیشرفت‌های چشمگیری داشته اند. انددر این حوزه ۴ دوره تصدی ریاست سازمان محیط زیست توسط زنان، اجرای طرح ملی ترویج و فرهنگسازی تولید و مصرف محصول استاندارد برای زنان روستایی و عشایری، ایجاد ۲۰۱۶۶ سرپناه امن و مناسب برای اسکان موقت زنان در مناطق بحرانی در زمان زلزله ۱۴۰۰، تخصیص یک چهارم از پست‌های مدیریت کلان محیط زیست، تأمین نیازهای اولیه و ایجاد ۲۱۰۱۴ سرپناه امن و مناسب برای اسمان موقت زنان در بحران سیل ۱۴۰۰، تأمین نیاز اولیه برای ۱۱۷۰۷۲ زن در مناطق درگیر بحران سیل در سال ۱۴۰۰ از اقدامات مؤثر پس از پیروزی انقلاب اسلامی است. فرهنگسازیاسمانهمچنین ۴۰ درصد تصدی معاونان سازمان محیط زیست برای زنان بوده است. تأمین نیاز اولیه برای ۲۰۹۱۲ زن در مناطق زلزله زده در سال ۱۴۰۰ و پرداخت کمک هزینه معیشت به تعداد ۲۹۹۱۲۰ زن آسیب دیده در بحران‌های اقلیمی سایر اقدامات مهم در حوزه زنان پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است.
منبع: مهر
شناسه خبر: 795726